Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki

WIMiR

Aktualności-ogłoszenia

 • 04 Grudnia 2020

  Procedura dyplomowania inżyniera WIMiR

  Ważne terminy – rejestracja do:

  - 22 stycznia 2021 studia stacjonarne - kontynuacja nauki,

  - 26 luty 2021 studia stacjonarne - pozostała grupa studentów,

  - 30 września 2021 studia niestacjonarne.

  1. Sprawdź w systemie Dziekanat XP czy wszystkie oceny są wpisane (prócz

      oceny przygotowanie pracy dyplomowej).

  2.Uzyskaj drogą mailową potwierdzenie o Absolutorium i formularz przekazania legitymacji :

  - studia stacjonarne (zał. 1):

  ·         mgr Beata Chwastek, beachwa@agh.edu.pl- MiBM, IMiM, IA,

  ·         mgr Renata Kozłowska-Bekas, rkozlow@agh.edu.pl- AiR, IM, IM-E,

           - studia niestacjonarne: bez potwierdzenia.

  Ważne terminy – rejestracja do:

  - 22 stycznia 2021 studia stacjonarne - kontynuacja nauki,

  - 26 luty 2021 studia stacjonarne - pozostała grupa studentów,

  - 30 września 2021 studia niestacjonarne.

  1. Sprawdź w systemie Dziekanat XP czy wszystkie oceny są wpisane (prócz

      oceny przygotowanie pracy dyplomowej).

  2.Uzyskaj drogą mailową potwierdzenie o Absolutorium i formularz przekazania legitymacji :

  - studia stacjonarne (zał. 1):

  ·         mgr Beata Chwastek, beachwa@agh.edu.pl- MiBM, IMiM, IA,

  ·         mgr Renata Kozłowska-Bekas, rkozlow@agh.edu.pl- AiR, IM, IM-E,

           - studia niestacjonarne: bez potwierdzenia.

  3.Sprawdzić zgodność tematu po polsku i angielsku , promotora i recenzenta

      w programie Dziekanat XP.

  4.Wgraj zaakceptowaną przez promotora pracę do sytemu Dziekanat XP.

  5.Najpóźniej na 7 dni przed obroną złóż komplet dokumentów do rejestracji

      pracy dyplomowej inżynierskiej:

  - wydrukowanymail z potwierdzeniem absolutorium,

  - wydrukowany i podpisany formularz przekazania legitymacji,

  - podpisaną przez promotora stronę tytułową pracy dyplomowej (wg. zał. 2),

  - podpisany przez promotora wydruk z systemu antyplagiatowego,

  - podpisaną przez promotora recenzję pracy,

  - podpisaną przez recenzenta recenzję pracy,

  - płytę kompaktową w papierowym etui opisaną: nazwisko, imię i nr albumu,

  - podpisany przez promotora opis płyty kompaktowej, (wg. zał. 3),

  - podpisane przez autora oświadczenie w j. polskim, z sytemu Dziekanat XP,

  - podpisane przez autora oświadczenie w j. angielskim dla cudzoziemców, z sytemu Dziekanat XP,

  - podpisane przez autora oświadczenie o obronie online, (wg. zał. 4),

  - podpisaną przez promotora kartę odejścia, (wg. zał. 5),

  - wypełniona i wydrukowana obiegowa karta dyplomowa w przypadku dodatkowych osiągnięć (Koło Naukowe, dodatkowe praktyki, itp.), (wg. zał. 6),

  - 4 zdjęć do dyplomu formatu 4,5 x 6,5 cm,

  - dowód wpłaty jeśli jest wymagana; 60 zł - koszt kompletu tylko w języku polskim,

  Uwaga: Na kierunku Inżynieria Mechatroniczna w j. angielskim wszystkie oświadczenia mają być zamieszczone tylko w języku polskim.

  Odpis dyplomu w j. angielskim wymaga dodatkowo następujących dokumentów:

  - podpisany wniosek o wydanie odpisu dyplomu w j. angielskim, (wg. zał. 7),

  - dowód wpłaty: 40 zł,

  - 1. zdjęcie do dyplomu formatu 4,5 x 6,5 cm,

  6. Dokumenty należy złożyć zapakowane w opisanej teczce biurowej  do szafki z opisem Pisma do Prodziekanów, Sprawy Dziekanatowe podawczej paw. B2 parter przed pokojem 20:
   - studia stacjonarne: skrzynka - rejestracja pracy, 

   - studia niestacjonarne: skrzynka - studia niestacjonarne II stopnia.

  Uwaga w przypadku wyjątkowym, np. kwarantanna, należy kontaktować się w sprawie złożenia i rejestracji pracy z:

  - studia stacjonarne mgr Bogusława Antkiewicz antkiew@agh.edu.pl ,

  - studia niestacjonarne mgr Dominik Kwaśniewski dkwasnie@agh.edu.pl

  7. Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów procedura rejestracji zostaje zakończona.

  Wszystkie załączniki dostępne są pliku: załączniki procedura dyplomowania inżyniera WIMiR

   
 • 03 Grudnia 2020

  Międzynarodowy program stypendialny grupy MOL GROWWW FEMALE ENGINEERS

  Międzynarodowy program stypendialny grupy MOL GROWWW FEMALE ENGINEERS
  • Studentki z Węgier, Słowacji, Chorwacji, Polski, Austrii, Pakistanu i Czech mogą ubiegać się o stypendium MOL dla kobiet zdobywających stopnie naukowe na kierunkach technicznych, technologicznych i nauk przyrodniczych.
  • Dla trzech najlepszych kandydatek firma przewidziała stypendium w wysokości 3000 EUR, dając jednocześnie szansę na rozpoczęcie kariery w jednej z największych firm energetycznych w regionie.
  • Termin składania aplikacji do programu upływa 15 grudnia 2020 r.
  • Zaproszenie do składania wniosków jest otwarte dla studentów wybranych kierunków AGH w Krakowie (więcej szczegółów https://femp.molgroup.info/en/universities)

  Międzynarodowy program stypendialny grupy MOL GROWWW FEMALE ENGINEERS
  • Studentki z Węgier, Słowacji, Chorwacji, Polski, Austrii, Pakistanu i Czech mogą ubiegać się o stypendium MOL dla kobiet zdobywających stopnie naukowe na kierunkach technicznych, technologicznych i nauk przyrodniczych.
  • Dla trzech najlepszych kandydatek firma przewidziała stypendium w wysokości 3000 EUR, dając jednocześnie szansę na rozpoczęcie kariery w jednej z największych firm energetycznych w regionie.
  • Termin składania aplikacji do programu upływa 15 grudnia 2020 r.
  • Zaproszenie do składania wniosków jest otwarte dla studentów wybranych kierunków AGH w Krakowie (więcej szczegółów https://femp.molgroup.info/en/universities)

   
 • 01 Grudnia 2020

  Terminy zaliczeń

  · Podstawy Zarządzania Marketingowego. Termin zaliczenia 14.XII.2020 roku grupa 1. godz. 9.00-10.30, grupa 2. godz. 10.30-12.00, zaliczenie poprawkowe w dniu 21.XII. 2020 w tych samych godzinach - Inżynieria akustyczna II stopień 2 semestr

  · Basics of Marketing. Termin zaliczenia 22.01.2021 roku w godzinach 9.00-10.30, zaliczenie poprawkowe w dniu 25.01.2021 o godzinie 12.00 lub w terminie ustalonym indywidualnie z prowadzącą zajęcia - Inżynieria mechatroniczna ANG I stopień 1 semestr

  · Podstawy Zarządzania Marketingowego. Termin zaliczenia 14.XII.2020 roku grupa 1. godz. 9.00-10.30, grupa 2. godz. 10.30-12.00, zaliczenie poprawkowe w dniu 21.XII. 2020 w tych samych godzinach - Inżynieria akustyczna II stopień 2 semestr

  · Basics of Marketing. Termin zaliczenia 22.01.2021 roku w godzinach 9.00-10.30, zaliczenie poprawkowe w dniu 25.01.2021 o godzinie 12.00 lub w terminie ustalonym indywidualnie z prowadzącą zajęcia - Inżynieria mechatroniczna ANG I stopień 1 semestr

   
 • 30 Listopada 2020

  Wyniki 13. Konkursu Na Najlepsze Prace Dyplomowe WIMiR 2019/2020 - prace magisterskie

  Jury Konkursu Na Najlepsze Prace Dyplomowe WIMiR w składzie:

  Prof. dr hab. inż. Edward Michlowicz
  Dr hab. inż. Grzegorz Cieplok, prof. AGH
  Dr hab. inż. Piotr Cupiał, prof. AGH
  Prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski
  Dr hab. inż. Wojciech Lisowski, prof. AGH
  Dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH
  Dr hab. inż. Krzysztof Michalczyk, prof. AGH
  ogłasza wyniki 13_Konkursu Na Najlepsze Prace Dyplomowe WIMiR 2019/2020 - prace magisterskie.

  Wyniki 13. Konkursu Na Najlepsze Prace Dyplomowe WIMiR 2019/2020 - prace magisterskie

  Jury Konkursu Na Najlepsze Prace Dyplomowe WIMiR w składzie:

  Prof. dr hab. inż. Edward Michlowicz
  Dr hab. inż. Grzegorz Cieplok, prof. AGH
  Dr hab. inż. Piotr Cupiał, prof. AGH
  Prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski
  Dr hab. inż. Wojciech Lisowski, prof. AGH
  Dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH
  Dr hab. inż. Krzysztof Michalczyk, prof. AGH
  ogłasza wyniki 13_Konkursu Na Najlepsze Prace Dyplomowe WIMiR 2019/2020 - prace magisterskie.

   

   
 • 30 Listopada 2020

  Wyniki 12 Nagrody Imienia Profesora Zygmunta Drzymały 2019/2020 - prace magisterskie

  Jury konkursu o Nagrodę Imienia Profesora Zygmunta Drzymały w składzie:
  Prof. dr hab. inż. Edward Michlowicz
  Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze
  Dr hab. inż. Andrzej Sioma, prof. AGH
  Prof. dr hab. inż. Andrzeej Tytko
  ogłasza wyniki 12 Nagrody Imienia Profesora Zygmunta Drzymały 2019/2020 - prace magisterskie.

  Wyniki 12 Nagrody Imienia Profesora Zygmunta Drzymały 2019/2020 - prace magisterskie

  Jury konkursu o Nagrodę Imienia Profesora Zygmunta Drzymały w składzie:
  Prof. dr hab. inż. Edward Michlowicz
  Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze
  Dr hab. inż. Andrzej Sioma, prof. AGH
  Prof. dr hab. inż. Andrzeej Tytko
  ogłasza wyniki 12 Nagrody Imienia Profesora Zygmunta Drzymały 2019/2020 - prace magisterskie.

   

   
 • 23 Listopada 2020

  61. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

  Serdecznie zapraszamy Studentów Wydziału do udziału w 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH, organizowanej w dniu 3.12.2020 r. Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w formie online

  Serdecznie zapraszamy Studentów Wydziału do udziału w 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH, organizowanej w dniu 3.12.2020 r. Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w formie online

  Formularz aplikacyjny Konferencji, dostępny na stronie: http://www.knpg.agh.edu.pl/?page_id=114, jest czynny od 9 do 23 listopada 2020 roku do godz. 23:59. Zgłoszone referaty i streszczenia będą podstawą do przygotowywanego zbioru materiałów konferencyjnych. W Wydarzeniu mogą wziąć udział wszyscy chętni studenci!; zarówno członkowie Kół Naukowych AGH związani z pionem górniczym, jak i hutniczym, a także studenci z polskich i zagranicznych uczelni wyższych. Obrady skupią się w ponad 20 sekcjach tematycznych. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

  Jeśli będą mieli Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt drogą mailową na agh.knpg@gmail.com

   
 • 18 Listopada 2020

  Pismo ws. zgłoszenia przedmiotów do Bloku Innowacyjnego

 • 20 Października 2020

  Stypendia - wysokości świadczeń.

  Komunikat Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafała Dańko w sprawie wysokości świadczeń z Funduszu stypendialnego w roku akademickim 2020/2021.

  Komunikat Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafała Dańko w sprawie wysokości świadczeń z Funduszu stypendialnego w roku akademickim 2020/2021.

   
 • 16 Października 2020

  Zmiana formy prowadzenia zajęć na studiach NIESTACJONARNYCH

  Realizacja zajęć na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w semestrze zimowym 2020/2021 - Studia niestacjonarne !!!
 • 19 Października 2020

  Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Ognjena Gagricy

  W dniu 5 listopada (czwartek) 2020 r. o godz. 11:00 w trybie wideokonferencji za pośrednictwem platformy MS Teams odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Ognjena Gagricy na temat: Interakcja źródeł fotowoltaicznych z siecią dystrybucyjną z wykorzystaniem inteligentnych mikro-falowników.

  Link do kanału ogólnego, na którym odbędzie się obrona

 • 15 Października 2020

  Zawieszenie zajęć WF

  Szanowni Państwo,

  w trosce o bezpieczeństwo studentów i pracowników, począwszy od 15.10.2020 zajęcia z WF (hala i basen) przechodzą do odwołania w tryb niestacjonarny i odbywać się będą przez platformę UPeL.

  Prowadzący zajęcia prześlą Państwu linki do zajęć. W przypadku nieotrzymania linku, proszę o kontakt z prowadzącym.

  Zostaną Państwo poinformowani przez swoich prowadzących o możliwości udziału w ewentualnych zajęciach na świeżym powietrzu.

  Sprawa nie dotyczy treningów sekcji sportowych.

  Szanowni studenci, zachęcamy do dbałości o swoje zdrowie i ruchu na świeżym powietrzu.

  Szanowni Państwo,

  w trosce o bezpieczeństwo studentów i pracowników, począwszy od 15.10.2020 zajęcia z WF (hala i basen) przechodzą do odwołania w tryb niestacjonarny i odbywać się będą przez platformę UPeL.

  Prowadzący zajęcia prześlą Państwu linki do zajęć. W przypadku nieotrzymania linku, proszę o kontakt z prowadzącym.

  Zostaną Państwo poinformowani przez swoich prowadzących o możliwości udziału w ewentualnych zajęciach na świeżym powietrzu.

  Sprawa nie dotyczy treningów sekcji sportowych.

  Szanowni studenci, zachęcamy do dbałości o swoje zdrowie i ruchu na świeżym powietrzu.

   
 • 02 Października 2020

  Realizacja zajęć na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w semestrze zimowym 2020/2021 - WAŻNE !!!

 • 24 Września 2020

  WPIS NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

  Dokumenty oraz informacje odnośnie zasad wpisu na semestr zimowy 2020/2021 zostały zamieszczone w zakładce "blankiety"

  WPIS NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

  Dokumenty oraz informacje odnośnie zasad wpisu na semestr zimowy 2020/2021 zostały zamieszczone w zakładce "blankiety"

   
 • 09 Października 2020

  Komunikat - Kierownicy Katedr

  Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, na podstawie głosowań balotażowych zgodnie ze Statutem AGH przedstawi do zaopiniowania na najbliższym posiedzeniu Kolegium Wydziałowego następujące kandydatury do pełnienia funkcji kierowników katedr w kadencji 2020 – 2024:

  - dr hab. inż. Krzysztof Kotwica, prof. AGH – KIMiT
  - dr hab. inż. Ryszard Machnik, prof. AGH – KSW
  - dr hab. inż. Jarosław Konieczny, prof. AGH – KAP
  - dr hab. inż. Marian Banaś, prof. AGH – KSEiUOŚ
  - dr hab. inż. Tadeusz Wszołek, prof. AGH – KMiW
  - dr hab. inż. Andrzej Klepka, prof. AGH – KRiM
  - dr hab. inż. Marcin Kot, prof. AGH – KPiEM

  Wszystkim wskazanym gratulujemy poparcia w ich zespołach.

  Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, na podstawie głosowań balotażowych zgodnie ze Statutem AGH przedstawi do zaopiniowania na najbliższym posiedzeniu Kolegium Wydziałowego następujące kandydatury do pełnienia funkcji kierowników katedr w kadencji 2020 – 2024:

  - dr hab. inż. Krzysztof Kotwica, prof. AGH – KIMiT
  - dr hab. inż. Ryszard Machnik, prof. AGH – KSW
  - dr hab. inż. Jarosław Konieczny, prof. AGH – KAP
  - dr hab. inż. Marian Banaś, prof. AGH – KSEiUOŚ
  - dr hab. inż. Tadeusz Wszołek, prof. AGH – KMiW
  - dr hab. inż. Andrzej Klepka, prof. AGH – KRiM
  - dr hab. inż. Marcin Kot, prof. AGH – KPiEM

  Wszystkim wskazanym gratulujemy poparcia w ich zespołach.

   
 • 07 Października 2020

  Konkursu Na Najlepsze Prace Dyplomowe WIMIR 2020

Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


 1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
 2. PersistentQueueNumber,manageableQueueCookie0 – przechowuje kolejkę zdjęć
 3. CMS_DEBUG – debugowanie strony
 4. jsltTestCookie – testowe ciasteczko
 5. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
 6. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www
 7. x-src, datr - używane przez facebook.com
 8. demographics ,dkv, VISITOR_INFO1_LIVE,use_hitbox,PREF - youtube.com

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.