Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki

WIMiR

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa

STUDIA MIĘDZYKIERUNKOWE „INŻYNIERIA MECHANICZNA I MATERIAŁOWA” PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI ORAZ WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI, WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH, WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. ST. STASZICA

W ramach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki prowadzony jest kierunek „Mechanika i Budowa Maszyn”, który kształci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia inżynierów i magistrów inżynierów mechaników. Za kształcenie na tym kierunku WIMiR otrzymał ocenę z wyróżnieniem przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

Szeroka współpraca WIMiR z różnymi gałęziami przemysłu, a szczególnie opinie płynące od pracodawców z tzw. „Doliny Lotniczej” (Polskich Zakładów Lotniczych Sikorsky Company oraz innych zakładów ulokowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu), jak również studentów studiujących w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Mielcu potwierdziły konieczność kształcenia inżynierów mechaników o znacznie rozszerzonej wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej.

W Akademii Górniczo-Hutniczej trzy wydziały kształcą studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia inżynierów i magistrów inżynierów na kierunku „Inżynieria Materiałowa”, są to: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydział Metali Nieżelaznych, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

Należy przyjąć, że połączenie standardów kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn i kierunku Inżynieria Materiałowa stworzy nową jakość edukacyjną, a tym samym przygotuje przyszłych absolwentów studiów międzykierunkowych „Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa” do pracy w nowoczesnym przemyśle. Obecnie przemysł oczekuje od mechaników również szerokiej wiedzy z zakresu przetwórstwa i zastosowań nowoczesnych materiałów, tak metalicznych, jak również szeroko rozumianych tworzyw sztucznych, czy kompozytów.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki wraz z pozostałymi wnioskującymi wydziałami wnoszą o uruchomienie studiów międzykierunkowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o nazwie „Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa”.

Obecnie w Polsce żadna uczelnia techniczna nie kształci specjalistów w tym zakresie na obecnie prowadzonych kierunkach studiów.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną powołania studiów międzykierunkowych Inżynieria mechaniczna i materiałowa jest Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełnić uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. z 2007 r., Nr 164, poz. 1166).

Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów. Liczba godzin zajęć wynosi 2685, z czego 915 godzin jest obieralnych, co stanowi 34 % wszystkich zajęć (min wymaga 2400 godzin i 30 % zajęć obieralnych). Godzin wykładowych jest 1245, co stanowi 46 % zajęć (max wykładów – to 50 %). Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 210 (równa wymaganemu minimum). Praktyki studenckie będą trwały 4 tygodnie i będą realizowane w okresie wakacyjnym po 6 semestrze studiów.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności konieczne do rozwiązywania zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Absolwent jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn oraz prac wspomagających projektowanie maszyn. Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadają dodatkowo wiedzę z zakresu nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych i kompozytowych. Posiadają umiejętność doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów. Są przygotowani do udziału w projektowaniu materiałowym oraz do współpracy z eksploatorami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich. Potrafią formułować racjonalne wnioski dotyczące stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z informacji technicznej.

Absolwenci przygotowani są do pracy w różnego typu przedsiębiorstwach przemysłowych (także małych i średnich) oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych. Są przygotowani do pracy na zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu, jednostkach doradczych i projektowych oraz przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Ukończenie studiów międzykierunkowych umożliwia podjęcie studiów drugiego stopnia zarówno na kierunku Mechanika i budowa maszyn, jak również na kierunku Inżynieria materiałowa. Możliwe jest także dalsze studiowanie na studiach międzykierunkowych Inżynieria mechaniczna i materiałowa w przypadku uruchomienia tego typu studiów.

RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

W ramach studiów I-go stopnia prowadzone będzie kształcenie jednolite. Treści kształcenia realizowane będą w 7 semestrach w ramach przedmiotów: ogólnych, podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych.

Program kształcenia spełnia wymagania standardów kształcenia:

  • dla kierunku Mechanika i budowa maszyn w 102 % punkty ECTS oraz w 123 % godziny zajęć,
  • dla kierunku Inżynieria materiałowa w 106 % punkty ECTS oraz w 128 % godziny zajęć.

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone przez pracowników czterech wydziałów: Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydziału Metali Nieżelaznych i Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. W procesie dydaktycznym będzie wykorzystywana najlepsza baza laboratoryjna tych wydziałów.

Przyszli studenci będą rekrutowani na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki i po zakończeniu studiów otrzymają dyplom tego wydziału. Studia I-go stopnia będą kończyły się egzaminem inżynierskim i nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Studia będą prowadzone w systemie stacjonarnym w Krakowie i systemie niestacjonarnym w ZOD w Mielcu.


Program studiów międzykierunkowych Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


  1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
  2. PersistentQueueNumber,manageableQueueCookie0 – przechowuje kolejkę zdjęć
  3. CMS_DEBUG – debugowanie strony
  4. jsltTestCookie – testowe ciasteczko
  5. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
  6. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www
  7. x-src, datr - używane przez facebook.com
  8. demographics ,dkv, VISITOR_INFO1_LIVE,use_hitbox,PREF - youtube.com

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.